Jacob Weis

zu ären Déngschten zenter 1960

Isolatioun